Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposoby gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych dotyczących osób fizycznych („Użytkowników”) korzystających z niniejszej witryny („Witryna”) przez firmę Ipsen Pharma z siedzibą przy 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt („Ipsen), będącą administratorem danych.

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI MOŻE BYĆ OKRESOWO ZMIENIANA, MODYFIKOWANA LUB W INNY SPOSÓB AKTUALIZOWANA BEZ UPRZEDZENIA. Dane Osobowe (zgodnie z definicją poniżej) Użytkownika zawsze będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności obowiązującą w chwili ich pozyskania.

  1. Gromadzone dane osobowe:

Ipsen może gromadzić Dane Osobowe w przypadku rejestracji Użytkownika, obejmujące jego imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość i kraj zamieszkania („Dane Osobowe”). Jeżeli Użytkownik chce otrzymywać informacje od spółki Ipsen lub skontaktować się z nią, te kategorie Danych Osobowych są obowiązkowe.

Podczas rejestracji Użytkownika wyraźnie wskazujemy, które informacje są wymagane do rejestracji, a które są opcjonalne i mogą zostać podane według uznania Użytkownika.

       2. Wykorzystanie Danych Osobowych:

Przekazując swoje Dane Osobowe, Użytkownik zwraca się do spółki Ipsen o:

  • Przesyłanie mu komunikatów o usługach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby zgodnych z prawem interesów firmy Ipsen, tzn. dla poprawy interakcji z Użytkownikiem.

Dane osobowe Użytkownika nie będą sprzedawane, przekazywane osobom trzecim ani w żaden inny sposób rozpowszechniane bez zgody Użytkownika, chyba że będą tego wymagały obowiązujące przepisy, nakaz sądowy lub uregulowania władz, bądź ujawnienie tych informacji będzie konieczne na potrzeby wszelkiego rodzaju postępowań karnych lub innych przewidzianych prawem postępowań w kraju Użytkownika lub poza jego granicami.

       3. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane i przechowywane są nie dłużej niż przez okres trzech lat od daty późniejszego z następujących zdarzeń: (i) pozyskania Danych Osobowych lub (ii) ostatniego naszego kontaktu z Użytkownikiem.

       4. Bezpieczeństwo

Dane Osobowe Użytkownika będą przechowywane na bezpiecznych serwerach i traktowane jak ściśle poufne.  Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swojego hasła i danych dotyczących konta.

       5. Prawo do wglądu, poprawiania i sprzeciwu

Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, ograniczania użycia i sprzeciwiania się wykorzystywaniu swoich Danych Osobowych.  Jeżeli Użytkownik chce skontaktować się z nami w sprawie wykorzystywania przez nas Danych Osobowych Użytkownika lub korzystania z przysługujących Użytkownikowi praw dotyczących Danych Osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości na adres email: consent@ipsen.com. Kontaktując się z nami, należy wskazać powód kontaktu oraz dołączyć kopię dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy), z zastrzeżeniem stosownych wymogów prawnych. Wnioski o usunięcie danych osobowych podlegają wszelkim obowiązującym nas wymogom prawnym i etycznym dotyczącym sprawozdawczości, składania dokumentów lub ich przechowywania. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o tym, a jego dane osobowe będą przechowywane tylko w tym celu.

W celu skorzystania z przysługujących praw Użytkownik może skontaktować się z kierownikiem Ipsen ds. prywatności danych pod adresem: dataprivacy@ipsen.com.

       6. Rezygnacja

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: consent@ipsen.com.

       7. Pliki cookies

Niniejsza Witryna wykorzystuje anonimowe metody analityczne, w tym pliki cookie generowane przez Google Analytics. Pliki cookie to niewielkie pliki danych umieszczane na komputerze Użytkownika, smartfonie lub innym urządzeniu. Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym urządzenia i nie powodują na nim żadnych uszkodzeń.

Pliki cookie umożliwiają nam automatyczne gromadzenie określonych danych Użytkownika podczas korzystania przez niego z Witryny:

• Adres IP Użytkownika (adres ten, umożliwiający dostęp do Internetu, przypisany jest do urządzenia Użytkownika przez dostawcę usług internetowych, a informacje te, zmieniające się wraz z sesją Użytkownika, nie pozwalają na identyfikację tożsamości);

• Data i godzina wizyty Użytkownika w Witrynie;

• System operacyjny urządzenia Użytkownika oraz jego przeglądarka;

• Sposób uzyskania przez Użytkownika dostępu do Witryny.

W niniejszej Witrynie stosuje się kilka rodzajów plików cookie:

Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne, aby Użytkownik mógł bezpiecznie poruszać się po Witrynie i korzystać z jej funkcji.

Analityczne pliki cookie: Te pliki cookie gromadzą informacje analityczne o tym w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny, np. na które strony przechodzą najczęściej, a także czy otrzymują komunikaty o błędach z Witryny. Dotyczy to także plików cookie generowanych przez Google Analytics.

Te typy plików cookie nie gromadzą informacji bezpośrednio identyfikujących Użytkowników, za to wykorzystują liczby i kody. Informacje te służą wyłącznie do administrowania Witryną i poprawy komfortu obsługi. Informacje te nie są wykorzystywane do tworzenia profili Użytkowników ani do wyświetlania reklamy celowanej.  Firma Ipsen nie będzie przechowywała zebranych danych osobowych (identyfikatora pliku cookie) dłużej niż przez okres trzynastu miesięcy.

Wchodząc na strony Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie analitycznych plików cookie na jego urządzeniu.

Aby uniemożliwić rejestrację plików cookie należy kliknąć [tutaj].

Ostania modyfikacja niniejszej polityki prywatności została dokonana w czerwcu 2018r.

© Ipsen Group 2019