Neem contact met ons op

  • Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens: Ipsen PharmaSAS (wat ook verwijst naar alle verbonden ondernemingen binnen de groep) dataprivacy@ipsen.com. Uw Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt voor de behartiging van de legitieme belangen die worden nagestreefd door Ipsen, namelijk een betere interactie met u. Uw Persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming worden verkocht, gedeeld of op andere wijze worden doorgegeven aan derden, behalve wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van een geldende wet, een gerechtelijk bevel of overheidsregelgeving, of wanneer een dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van eventuele strafrechtelijke of andere juridische onderzoeken of nationale of internationale procedures. U heeft het recht op de toegang tot, de correctie, verwijdering en beperking van uw Persoonsgegevens evenals het bezwaar op het gebruik ervan. Indien u contact met ons wilt opnemen inzake het gebruik van uw Persoonsgegevens of indien u een van uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens, kan dit door een e-mail te sturen naar consent@ipsen.com.
© Ipsen Group 2019 Ipsen Farmaceutica B.V. Taurusavenue 33B 2132 LS Hoofddorp Tel.: +31 (0)23 – 554 1600