Neurovědy

Neurovědy jsou obory studující nervový systém, který může být odpovědný za velmi invalidizující pohybová onemocnění, jež mají negativní dopad na kvalitu života pacientů a jejich samostatnost.

© Ipsen Group 2019