Produkty

Seznam produktů

Produktové portfolio zahrnuje léčivé přípravky uváděné na trh pro odborníky v cílových terapeutických oblastech
(uro-onkologie, endokrinologie, neurologie), které představují prioritní oblasti vývoje.

Uroonkologie

Cabometyx®

Kabozantinib 
20 mg, 40 mg nebo 60 mg

Diphereline®  SR

Triptorelin (I.N.N.)
0.1 mg, S.R 3 mg S.R 11,25 mg S.R 22,5 mg

Vzácná onemocněnÍ

Cometriq®

SP

Azzalure®

Farmakovigilance

Farmakovigilanční oddělení společnosti Ipsen hraje důležitou roli tím, že průběžně vyhodnocuje rovnováhu přínosů a rizik našich léčivých přípravků posouzením informací získaných od pacientů a zdravotníků.

© Ipsen Group 2019