Kontakt

Ipsen Pharma s.r.o.

IČO: 07099321      DIČ: CZ 07099321
Olbrachtova 2006/9, Praha 4 140 00
Zapsaná u obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294625.

Kontakty na jednotlivá oddělení:

Finanční oddělení: +420 242 481 835
Oddělení distribuce: +420 242 481 827

Další informace o společnosti Ipsen naleznete na stránkách https://d1bml1vmyeu9v2.cloudfront.net/.

Hlášení nežádoucích účinků:

Podezření na nežádoucí účinky našich léků nebo problémy s kvalitou našich výrobků nám prosím ohlašte co nejdříve telefonicky nebo emailem na:

e-mail : pharmacovigilance.czech@ipsen.com

 

Uveďte nám prosím v rámci ohlášení tyto informace:

  • jakého léku se nezamýšlená nebo nepříznivá odezva týká
  • kdy se u Vás nebo Vašeho pacienta nežádoucí účinek objevil
  • reakci na lék, kterou pokládáte za nežádoucí účinek
  • Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, email)

Hlásit je třeba i podezření na nežádoucí účinek, protože rozhodnutí, zda existuje vztah mezi nežádoucím účinkem
a podáním léčivého přípravku, je v mnoha případech velmi obtížné.

 

V České republice můžete hlásit nežádoucí účinky také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv:

www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl – Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku pro veřejnost

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek – Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku pro profesionály ve zdravotnictví

© Ipsen Group 2019