Producten

In België en Luxemburg brengt Ipsen geneesmiddelen op het gebied van oncologie, endocrinologie, neurologie en algemene geneeskunde op de markt.

Productlijst

Ontdek ons portfolio van geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn in België en Luxemburg.

Meer informatie

Geneesmiddelenbewaking

De afdeling geneesmiddelenbewaking van Ipsen speelt een belangrijke rol in het continu evalueren van de informatie die ze ontvangt van patiënten en professionele zorgverstrekkers, waarbij ze de voordelen en de risico’s van onze geneesmiddelen afweegt.

Wat is geneesmiddelenbewaking?

Het heeft als doel de zorg voor en de veiligheid van de patiënt te verbeteren, de volksgezondheid en de veiligheid bij het gebruik van geneesmiddelen te garanderen en het inzicht, de informatie en een effectieve communicatie met professionele zorgverleners en het publiek te bevorderen.

Landen eisen in hun wet-en regelgeving dat geneesmiddelenfabrikanten bij de betrokken gezondheidsoverheden melding maken van ongewenste effecten. De overheid inspecteert de fabrikanten regelmatig om te garanderen dat de verplichtingen worden nageleefd.

Welke informatie wordt bij geneesmiddelenbewaking verzameld?

Wanneer geneesmiddelen op de markt komen, is uit klinisch onderzoek relatief beperkte informatie beschikbaar over hun veiligheid. Die klinische onderzoeken worden immers uitgevoerd bij een relatief klein aantal mensen en bepaalde groepen, zoals zwangere vrouwen, worden uitgesloten. Alle geneesmiddelen hebben zowel voordelen als risico’s en de afdeling Geneesmiddelenbewaking speelt een belangrijke rol in het continu evalueren van informatie die ze ontvangt van patiënten en professionele zorgverstrekkers waarbij ze de voordelen en risico’s tegen elkaar afweegt.

Welke informatie wordt bij geneesmiddelenbewaking verzameld?

Ipsen verzamelt onder andere de volgende informatie:

 • vermoedelijke bijwerkingen bij geneesmiddelen;
 • het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding;
 • afwijkende laboratoriumuitslagen;
 • beroepsmatige blootstelling aan geneesmiddelen;
 • overdosis of foutief gebruik van geneesmiddelen;
 • productkwaliteitsklachten;
 • namaak/vervalsingen;
 • onverwacht voordeel van een geneesmiddel;
 • gebrek aan werkzaamheid;
 • overlijden tijdens het gebruik van een geneesmiddel;
 • interacties tussen geneesmiddelen onderling en tussen geneesmiddelen en voedsel;
 • gebruik van geneesmiddelen voor een aandoening waarvoor ze niet geregistreerd zijn;
 • medicatiefouten.

Bijwerkingen melden

OPGELET:

Als u zich ongerust maakt over uw gezondheid terwijl u een geneesmiddel gebruikt, neem dan altijd eerst contact op met uw arts of apotheker.

Lees altijd de bijsluiter en de aanwijzingen die u bij uw geneesmiddel heeft ontvangen. Hierin staan de gekende bijwerkingen of problemen en adviezen over wat u moet doen.

Ongewenste effecten kunt u melden aan uw arts of apotheker. U kunt deze ook rechtstreeks aan uw lokale gezondheidsoverheid melden. Informatie over hoe u dit kunt doen, staat in de bijsluiter of in de aanwijzingen die u bij uw geneesmiddel heeft ontvangen.

U kunt ongewenste effecten ook melden aan de fabrikant van uw geneesmiddel. Indien u neveneffecten of bijwerkingen wilt melden die u met een Ipsen geneesmiddel had, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier in de rubriek “Contact”.

© Ipsen Group 2019 Ipsen NV/SA Guldensporenpark 87 9820 Merelbeke Belgium Tel.: +32 (0) 9 243 96 00